A betegség szokásos lappangási ideje 10-20 év. Azaz a ma szokásos diagnosztikai módszerekkel a betegség kialakulásától kezdve ennyi idő telik el a diagnózis megállapításáig. Ezt a problémát kívánjuk orvosolni. A megoldás két dologra épül. egyrészt hogy a betegnél a finommotoros mozgások romlásai már a nagyon korai szakaszban jelentkeznek, másrészt hogy ezek a romlások aszimmetrikusak. A sokoldalú elemzéshez újszerű megoldást alakítottunk ki annak megállapítására, hogy az egyes billentyű leütések bal, vagy jobb kézzel történtek. A megvalósítandó termékben (sokféle egyéb elemzés mellett) három alapvizsgálatot végzünk:

a) A számítógépes billentyűzet használatnál önállóan, külön mérjük a két kéz munkájának fizikai jellemzőit, amelyekből képzett kompozit mutatók hosszabb idő alatt jelzett változásából valószínűsíthető a Parkinson kór jelentkezése. A billentyűzethasználatban fennálló betegséggel kapcsolatos mutatók pontos felhasználásához, elengedhetetlenül fontos, hogy azok betegséggel kapcsolatos összefüggése mellett, időbeli változékonyságát, betegséglefolyással kapcsolatos változását, betegséggel kapcsolatos fluktuáló változékonyságát, összességében tehát reliabilitását vizsgáljuk, továbbá differenciális validálását, vagyis a normál, egészséges populációban vagy más betegséggel összefüggően fennálló változékonyságát, vagy állandóságát megismerjük. Az emberi változékonyságon túl még számolnunk kell a hardverkörnyezet változékonyságával, ami esetünkben elsősorban a különböző billentyűzettípusok mutatókra gyakorolt hatását vizsgálja, de a későbbiekben a szoftverkörnyezet illetve a valós fizikai környezet hatásait is vizsgálni érdemes (pl. idegen, vagy saját számítógépen való bevitel, csendben, zajban, zene mellett, szociális ingerek mellett való bevitel).

b) Mérjük a bal-bal, bal-jobb, jobb-bal, jobb-jobb kezes leütések követési idejét. Az ezekből képzett kompozit mutatók a betegség meglétét és előrehaladottságának mértékét is nagy pontossággal jelzik. A kiértékelés során le tudjuk választani a statisztikailag irreleváns, zavaró, nem tipikus elemeket, amelyek nem a vizsgált személy szokásos, jellemző gépelési tevékenységéhez kapcsolódnak.

c) A Parkinson kórban érintett személy az aszimmetrikus idegi működés miatt rosszul koordinálja a két kéz összmunkáját. Ennek következményeként tipikus gépelési hibák (algoritmikusan leírható, így gépileg automatikusan fölismerhető betűképletek) lépnek föl, amiket 14 betűképlettel azonosítottunk be. Ha ezek jellemzően az egyik oldali aszimmetriához kötődnek, előfordulási gyakoriságukból következtetni lehet a betegség meglétére és stádiumára.

Publikációk:
http://blog.clavicont.hu/